Data & IT

En cirkel som vänder sig till dig som är nybörjare inom bokföring och vill kunna sköta den löpande bokföringen i eget bolag, i en förening eller på ett företags ekonomiavdelning. Denna cirkel ger grundläggande kunskaper i löpande bokföring och redovisning, med de gemensamma dragen som finns i samtliga bolagsformer.
Vi tar bland annat upp
* Ekonomiska begrepp
* Dubbel bokföring, debet och kredit
* Bokföringslagen
* BAS- kontoplanen
* Resultaträkning
* Balansräkning
* Bokföring av ingående och utgående moms
* Momsdeklarationer och momsredovisning
* Bokföring av försäljning och inköp med bl.a mängdrabatter, öresutjämning, kreditfakturor och kunddifferenser
* Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter

Inga förkunskaper behövs.
Cirkeln startar vid 6 anmälningar, planerad start våren -19
Kostnad för studiematerial kan tillkomma.

VÄLKOMNA!