Hantverk & konst

Vi fortsätter brodera tillsammans!
Brodera på gammalt eller nytt, ylle eller bomull, nybörjare eller van.
Allt är möjligt, bara fantasin sätter gränser.

Välkomna till 5 nya träffar med nål och tråd!