Historia & Konsthistoria

I arkiven finner vi många berättelser och öden som har med brott & straff att göra. En del berättelser berör oss på
flera olika sätt. T.ex. Margareta Olofsdotter som tillsammans med sina fyra ”oäkta barn” häktades för lösdriveri på självaste julafton. Vi berättar om öden från länet, brotten, straffen och fångvården.

En webbsändning från Arkivet i Östersund