Steg 1 politikerutbildning
Steg 1 utbildningen är en kurs som under en heldag ger dig en bra kunskapsgrund om Centerpartiet och vår politik, men också om hur man kan utveckla sin organisation, det politiska ledarskapet och den externa kommunikationen.

Innehåll
Politik 1 Utbildningen ger kunskap om hur Centerpartiet fungerar, hur våra idéer ser ut och på vilka grunder vi bygger vår politik. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om hur det politiska arbetet går till i våra beslutande församlingar.
Kommunikation 1 Efter utbildningen ska du kunna vara en god centerambassadör och ha kunskap om grundläggande kommunikation. Vi lägger stor vikt vid att du hittar din egna berättelse som centerpartist och passa ihop den med partiets övergripande berättelse. Dessutom ska du bli bekväm med det personliga samtalet, oavsett var det sker.

Ledarskap 1 Under Ledarskap 1 kommer du att få lära dig mer om Centerpartiet som organisation, liksom generellt om organisationers utveckling och organisationskulturer. Utbildningen innehåller också ledarskapsteorier samt grundläggande kunskap om konflikter och konflikthantering.

Information om kostnader kommer inom kort!

Frågor:
annica.zanderhall-brynger@centerpartiet.se