Trädgård, hus och hem

Kom och Lyssna på Steijn Voets Från Bodsjö Prästgård självhushåll som är ett småskaligt kretslopp-jordbruk med bred kunskap om cirkulär ekonomi, om:
Vad är CO2? Är det ett hot för livet på jorden eller en av den livsviktiga gasen för livet på jorden!
Om man följer klimatdebatten tror man att CO2 hotar livet. Eller är CO2 grunden till assimilation,den biologiska processen som producerar allt som växer och ger syre som restprodukt.
Problemet är tillskott från CO2 från fossilbränsle som har legat bunden i miljoner år djup i jorden.
Idisslaren (ko,get, får) som släpper ut bl.a metan, när dom smälter gräs, löv och andra växter, nämns ofta debatten som en av dem största klimathot. Men om man tittar på helheten av idisslaren som går på naturbetesmark, binder marken dom betar på, mera CO2 ( växthusgas) än dem släpper ut. Dom förvandlar foder som inte är tjänlig för human konsumtion till mejeriprodukt, kött, läder & skinn och gödsel som är grunden för en hållbart ekologisk jordbruk.
Steijn kommer också berätta om deras erfarenheter av självförsörjning bl.a konservering.

På våra AW- föreläsningar är det begränsat till 40 deltagare, så det gäller att anmäla sig i tid.
Varmt välkommen!

För er som bor ute i länet kommer föreläsningen att webbsändas till våra övriga SV-kontor i mån av resurser på kontoren. Så kolla med era lokala SV kontor om de webbsänder.