Dags att bredda synen på utsatthet i dagens samhälle. För att skapa en förståelse, för att lyfta problem i samhället och för att normalisera de skambelagda ämnena. För din skull, för allas skull!


Vill du diskutera ämnet tillsammans med andra?
Bok får du låna av oss under cirkeln