Humaniora

Längtar du också efter meningsfulla samtal?

Ett steg på vägen dit kan vara att få insikt om det goda samtalets innebörd. Tyvärr är många samtal idag information när det borde vara kommunikation med kvalité utan alla meningslösa liksom, precis och exakt samt innehålla mer av empati än sympati. Allt låta det goda samtalet leda till bättre social kompetens. Förslag är att vi läser Henrik Frexeus som utkommit med en ny bok som heter ”Fingertoppskänsla” och som handlar om att öka sin sociala kompetens genom bättre kommunikation. Vid varje kurstillfälle som genomför vi ett Kafe Sokrates light där vi samtalar och diskuterar kring ett givet ämne.
Det går bra att prova att vara med gratis en gång. Eller hoppa på efter kursstart, då kan räkna bort kostnad för de träffar som varit.