Samhälle

Digitala träffar inför valet - klimat/miljöfrågor – Vox Humana

Under våren presenterar vi en serie av digitala träffar där partierna i Härjedalen erbjuds möjligheten att möta sin väljare i frågor som rör hållbarhet och klimat.
Partiet utgår ifrån en rad frågor som de fått till sig innan träffen och det kommer att finnas tid för frågor och diskussion under träffen.

Denna gång välkomnar vi Vox Humana!

1. Hur ser ert parti på den globala uppvärmningen? Vad tror ni är orsaken till klimatförändringarna?
2. Hur stor roll kommer klimatfrågan att ha i årets valrörelse?
3 Vilken fråga anser ni vara den viktigaste klimatfrågan i Härjedalen just nu?
4. Hur långt har ni kommit med klimatarbetet i Härjedalens kommun?
5. Vad kommer ni som parti att driva för konkreta klimatåtgärder i Härjedalens kommun under kommande mandatperiod?
6. Hur tycker ni att invånarna i Härjedalen ska agera för klimatet på individ- och samhällsnivå?

Genom dessa träffar vill vi få en större förståelse för hur våra partier i Härjedalen tänker kring miljö, klimat och hållbarhet. Så blir vårt val lättare inför Valet 2022!
Varmt välkommen med din anmälan!

Efter anmälan kommer du att få ett mail till dig med länk till träffen.
Varje parti har möjlighet att påverka upplägget inför träffen, om frågor ställs löpande, eller i en efterföljande frågestund. Mer info om detta kommer via mail innan träffen.
Träffen är kostnadsfri.

Vi vill även tacka våra partier i Härjedalen för deras engagemang och vilja att påverka.

Träffen ordnas i samarbete med Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen.
www.hallbarhetiharjedalen.se