Hälsa & välbefinnande

Drömmen om det goda - Barnyoga
Barnyoga ingår i Drömmen om det godas metoddel rörelse. Yogan grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulnessmetoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet.
Ida Nissle och Lotta Olsson har skapat en barnyogautbildning med rörelser hämtade från natur- och djurriket för de yngre och med inspiration från de fem elementen för de äldre. För de yngre barnen är fokus på lek och sagor, medan de äldre barnen får arbeta med olika program för olika syften, som till exempel att skapa mer lugn eller få mer energi.
Barnyogautbildningen är utformad för barn i förskola och till och med åk 6. För att bli diplomerad i Drömmen om det godas yogautbildning krävs deltagande i en 2-dagarsutbildning. Dag 1 omfattar grunderna samt övningar och dag 2 innehåller fördjupad teori, repetition av grunderna samt en del nya övningar. Utrymme ges för frågor och reflektioner.
Barnyogautbildningen är uppdelad i två delar – en för de yngre barnen (förskola och förskoleklass) och en för de äldre barnen (åk ett t.o.m. åk sex) – med två olika material. För varje åldersspann finns program som innehåller fysiska yogaövningar, andningsövningar, avslappningsövningar och förslag på olika frågor som passar till de olika teman som man arbetar med i yogaprogrammen. Materialet har en tydlig struktur och en tydlighet i hur man kan lägga upp sin yogastund med barnen. Samtidigt kan man använda materialet med en stor flexibilitet och variation för att lyssna in och följa sin egen barngrupp samt använda sin egen och barnens inspiration och kreativitet.
Efter genomgången utbildning diplomeras kursdeltagarna samt får tillgång till gediget kursmaterial. Medlemskap i Drömmen om det goda ingår.
Pris: 2 950 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.
Instruktör Ida Nissle samt Lotta Olsson
Ida är yogalärare med lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt utbildad lärare och förskollärare.
Lotta Olsson Lotta är utbildare i Drömmen om det goda, utbildad förskollärare och utbildad i yoga och massage på Axelsons Institut.
Anmälan: http://drommenomdetgoda.se/utbildningar-och-evenemang/