Drömmen om det goda Grundutbildning

Drömmen om det goda Grundutbildning

UTBILDA DIG i ENKLA METODER FÖR STILLHET
Välkommen till stimulerande dagar med Anna Lundstedt och Hans Kernell som under två dagar leder grundutbildningen i Drömmen om det godas metodik. Du lär dig fyra enkla stillhetsmetoder du direkt kan använda i din klass eller barngrupp: stillhet, beröring, reflektion och rörelse i form av meditativ gång. En blandning av teori och praktik erbjuds och du får ta del av forskning som gjorts på våra metoder och annan aktuell forskning om hjärnans behov av stillhet. Lärare och elever som deltagit i våra utbildningar upplever en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress och en ökad förmåga till koncentration och inlärning.

Tid: 9.00-16.30. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan på Litsvägen 31 A i Östersund.
Pris: 3 400 kronor/person. Kursmaterial och medlemskap i Drömmen om det goda ingår. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Anmälan: http://drommenomdetgoda.se/utbildningar-och-evenemang/