Ekonomi

Det är styrelsen som har fått medlemmarnas förtroende att förvalta och se till föreningens ekonomi, men det är hela styrelsens ansvar att detta blir gjort, även om det finns en kassör. Kassörens uppgift är vanligtvis att genomföra arbetet rent praktiskt.
Föreningens ekonomi ska vara i god ordning så att medlemmarna kan följa upp verksamheten och styra den mot de mål som finns uppsatta, men också för att följa lagar och regler
Hur ser era rutiner ut? Vilka lagkrav gäller för er förening? Skattelagstiftningen vad innebär det?

Denna träff är kostnadsfri uppstartsträff, för dig som vill lära dig mera finns en konkret fortsättningscirkel. Kontakta kontoret för mer information.