Språk

Vill du känner dig säkrare och bekvämare med att prata engelska?
Utveckla din konversationsengelska i en trevlig, avslappnad miljö där fokus ligger på att ha roligt.

Under den här cirkeln blir du bättre och bättre på att hitta orden och uttrycken genom att i trevlig samvaro samtala på engelska om olika ämnen.

För dig som har läst engelska tidigare och vill bli säkrare på att tala i olika situationer.
Du kan inte vara nybörjare för att gå denna cirkel.