Historia & Konsthistoria, Media & kommunikation

Har du eller din förening gamla fotografier? Foton är ofta fantas-tiska historiebärare som många är intresserade av, men de kanske inte alltid är i sådan ordning som man skulle kunna önska. Många gånger vet man heller inte så mycket om motiven.
Genom att hjälpas åt att identifiera bilderna kan man få många trevliga stunder tillsammans. Kanske vill man också passa på att digitalisera sina bilder och därefter ta hand om dem så att de be-varas för framtiden på bästa sätt.

En webbsändning från Arkivet i Östersund som tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan hjälper er att komma igång.