Musik, teater

Teatern Fjällsågens drottningar är berättelsen om systrarna Marta och Karolina och deras
beundransvärda gärning på Blåhammarens och Sylarnas fjällstationer i början av 1900-talet.
Innan det blev kvinnlig rösträtt i Sverige utförde Marta och Karolina ett hårt arbete som bara kvinnor klarar av.
Deras värdskap och slagfärdighet gjorde dem kända långt utanför Sveriges gränser.

Beställ din biljett här på hemsidan eller ring 076-119 13 24