Hantverk & konst, Historia & Konsthistoria

Lär dig bokbinderiets ädla konst i ändamålsenliga lokaler och tillsammans med en ledare och andra deltagare.
Nybörjare och mer erfarna välkomna! Det finns också möjlighet att anmäla sig till torsdagar 10-12.15 (samma upplägg, dvs kamratcirkel och inte en "kurs", ingen deltagaravgift). Vill du gå en kurs kan det passa dig att gå en av helgkurserna som annonseras ut under våren.