Hantverk & konst

En kamratcirkel som är öppen för fler. Vi täljer och lär av varandra. Vi har 2 täljhästar i SV-lokalen och det finns även annat material som vi delar.