Dans

Danskursen fokuserar på åtta polskor från Föllinge-Hotagen, i tradition efter Ernst Grip.
Tonvikten i undervisningen läggs på att hitta en stil och karaktär som förhöjer dansupplevelsen:
Hur hittar jag balans och driv?
Hur samdansar jag med min partner?
Hur vet jag vilken låt och dans som passar ihop?
Det är en fördel att ha erfarenhet av polskdans.
Upplysningar: Beret 073-828 32 47.

Beret Bertilsdotter är uppvuxen i Offerdal, grannsocken till Föllinge. Sedan tidiga tonår har hon dansat polskor med lika stor lust som bugg, gammeldans och internationell dans. Hon har genom åren haft många kurser i Jämtländsk dans och turnerat med olika uppvisningsgrupper både i Sverige och utomlands och även erhållit stort silver i polskdans.
1985 träffade hon Ernst Grip för första gången och 1995 hade hon slutfört dokumentationen av de 15 danser han förmedlade.
Beret är pedagog till yrket och har varit arrangör och instruktör vid Föllingeveckan sedan 1992.

Jens Holmström kommer från Höga Kusten och är yrkesverksam som upphandlare vid Läkemedelsverket. Intresset för traditionell dans kom 2003 under studieåren i Östersund och redan 2008 erhöll han stort silver i polskdans. Han har varit vice ordförande för Svenska Folkdansringen och även ledamot i dess dans- och musiksektion.
Jens har varit instruktör vid Föllingeveckan sedan 2009.

Förutom lektionerna bjuder veckan även på kvällskonsert i Föllinge kyrka, möjlighet för alla kursdeltagare att mötas varje kväll på dans - och spelstuga, hembakat fikabröd och en festlig middagsbuffé under fredagskvällen.
Kursen börjar kl 18.00 måndagen den 13 juli och avslutas med middag och dans fredagen den 17 juli. Lektionstiderna är mellan 09.00 - 12.30 samt 15.00 - 17.00 inklusive två fikapauser.
Kurserna är förlagda till kulturlokalen Knutpunkten i centrum av Föllinge. Lokalerna är rymliga i 50-talsstil, bra dansgolv i parkett och ligger nära vår matservering Glada Gaffeln.

Boende
Beträffande boende i Föllinge under Föllingeveckan hänvisar vi till www.follingeveckan.com, där finns info under fliken praktisk info.

Förbeställd lunch och middag
Du kan förhandsbeställa lunch och/eller middag för hela kurstiden i samband med anmälan. Mål-tiderna serveras på 'Glada Gaffeln', som ligger alldeles intill kurslokalen. Du kan välja mellan hus-manskost, vegetarisk + fisk eller helt vegetarisk kost. Priserna är: bara lunch (tisdag-fredag) 440 kr bara middag (tisdag-torsdag) 330 kr både lunch och middag 770 kr.
Fredagens avslutningsmiddag ingår i kursavgiften.
Du förhandsbeställer måltiderna i rutan för ”lämna ett meddelande här...” i anmälningsformuläret. Ange också eventuella matallergier där. Förhandsbeställda måltider betalas tillsammans med kursavgiften (mot faktura). Enstaka måltider kan beställas dagen innan och betalas på plats.

Anmälan
Anmälningstid 2 februari – 15 april 2020.
OBS! ange i rutan ”lämna ett meddelande här...” om du anmäler dig tillsammans med någon (make/maka/sambo som också söker någon av kurserna eller annan person som är din danspartner) – obs2! båda måste fylla i anmälningsformulär.
Danskursen har plats för 18 danspar.
Kvitto på din anmälan skickas till den e-postadress du angav i din anmälan. Spar e-postmed¬de-landet.
Under vecka 18 får du besked huruvida du kommit med på sökt kurs eller står på reservlista med möjlighet att få plats efter återbud. Blir du antagen får du också närmare information om förhållandena kring kursen samt faktura på anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften måste betalas för att du ska behålla din plats på kursen.
Läs också nedan om arbetsgången vid översökta kurser.

Betalning
Anmälningsavgiften ska bara betalas av dem som är antagna till kursen. Betala alltså inte förrän du fått besked om plats på kursen och faktura på anmälningsavgiften. Beskedet (och fakturan) skickas via e-post till den adress du angav i din anmälan.
Återstoden av kursavgiften plus ev förbeställd mat: faktura kommer tillsammans med slutlig info om kursen under vecka 24 till den e-postadress du angav i din anmälan.

Arbetsgång vid översökta kurser
Eftersom Föllingeveckan har arrangerats i många år nu har vi sett att Intresset för att delta har varierat över tiden. Vissa år har vi haft många flera sökande än det funnits plats för; ibland har danskursen rönt det största intresset, ibland har det varit spelkursen som lockat mest och ibland har båda kurserna varit översökta. Men det har också varit något år då vi knappast trott oss ha möjlighet att ordna en Föllingevecka, eftersom grundidén är att kombinera dans och spel. Det förutsätter alltså tillräckligt många deltagare på såväl dans- som spelkursen.
Över tid har vi haft ganska många deltagare från utlandet – också från andra världsdelar. Det är heller inte helt ovanligt att ena partnern i en familj anmäler sig till danskursen och den andra till spelkursen.
Mot denna bakgrund har vi satt upp följande principer för att fördela deltagarplatser under Föllingeveckan om någon eller båda av kurserna är översökta.
1. Icke-nordiska deltagare får förtur av det enkla skälet att det blir en magnifik skillnad i biljettpriser från Japan, USA, Frankrike … om man kan boka resan i god tid. Det känns självklart att göra det möjligt.

2. Sammanboende par som har anmält sig tillsammans (antingen båda till danskursen, båda till spelkursen eller en till danskursen och en till spelkursen) har vi sett till att inte dela på. Det betyder att om den ena personen har antagits till en kurs, så har den andra fått plats på ”sin” kurs. Vid tidigare tillfälle (för många år sedan) tog vi inte den hänsynen, och fick då mycket kritik för detta.

3. Andra personer som anmält sig i par (ffa till danskursen): vi försöker så långt som möjligt att se till att ”hålla ihop” er.
Återstående platser lottas ”rakt av”. Om man anmäler sig ”singel” till danskursen skapar vi par av dem som anmält sig så inför ev lottning. De som inte får en ordinarie plats från början står på reservlista (i lottningsordning)
De som kommer med på dans- eller spelkurs i första antagningen har till 29 maj på sig att betala in anmälningsavgiften. Ej inbetalad anmälningsavgift betyder att man förlorar sin plats och reserv tas in. Reserven får då besked senast under vecka 24. Får vi återbud tidigare hör vi förstås av oss genast till er som står på reservlistan.

Se även www.follingeveckan.com.