Trädgård, hus och hem

I Sverige slängs osannolika 995 000 ton mat och dryck per år, eller omkring 107 kg per person. Av detta är ungefär hälften matsvinn, dvs ätbart. Minskar vi matsvinnet så minskar också negativ miljöpåverkan.
Nu finns det lokala initiativet Foodsharing Östersund, som vill vända siffrorna! Idag har man hittat plats för att ha utdelningsplatser på t ex Gamla Tingshuset. Föreningen har hittat flera partners som vill samarbeta genom att dela med sig, t.ex. livsmedelsbutiker, och det behövs alltid engagerade volontärer som är med och organiserar hämtning av mat.

Foodsharing Östersund samarbetar med oss på Studieförbundet Vuxenskolan inom projektet/nätverket SMICE som stöttar hållbara initiativ i länet och i norska Tröndelag. (Läs mer på www.smice.nu)

Vill du höra mer om Foodsharing? Kontakta dem direkt:
Facebook: https://www.facebook.com/FoodsharingOstersund/
E-mail: foodsharing.ostersund@gmail.com

About FOODSHARING:
An open and collaborative activity to reduce food waste, both in households and in food stores. Foodsharing is about creating an infrastructure and a sharing / collaborative economy for food that is suitable for consumption, but is usually disposed of in the bin. With Foodsharing we can reduce food waste while making it easier for those who cannot afford food or those who simply care about creating a sustainable society with less waste.
See more information here:
Facebook: https://www.facebook.com/FoodsharingOstersund/

OM FOODSHARING
En öppen och kollaborativ verksamhet för att minska matsvinnet som sker både i hushållen och i mataffärer. Foodsharing handlar om att skapa en infrastruktur och en delande/kollaborativ ekonomi kring livsmedel som är lämplig för konsumtion men som vanligtvis ändå slängs i soptunnan. Med Foodsharing kan vi minska matsvinnet samtidigt som vi gör det lättare för dem som inte har råd med mat eller dem som helt enkelt vill skapa ett hållbart samhälle med mindre slöseri.

Food Sharing är en rörelse som tar hand om utsorterad mat från t.ex matbutiker som annars skulle slängas, och delar ut den gratis till dem som vill ha. Det är en stor och etablerad rörelse i bl.a Tyskland och finns redan i Göteborg och Uppsala. Läs mer här:
http://solikyl.se/
http://bit.ly/2o5WEh5
http://bit.ly/2BtVPab