Beteendevetenskap


Kusen är en Grundkurs om lagar och rättssystem i Sverige

 Vad har du som konsument för rättigheter och skyldigheter vid ett bilköp?
 Vart kan du vända dig om du hamnar i problem kring ett köp?
 Vad är bra att veta vad man kan och får göra?

Barnen kan följa med föräldrar, då kursen är på sen eftermiddag/kvällstid
och vi erbjuder barnen Skaparverkstad under kurstid – i samma lokaler
men rummet bredvid.

Start: Fredag 18 sep
Kl. 18.30 - 20.30 och kursen planerat 10 träffar
Plats: SVs lokal på Strandvägen 1, Järpen
Vi bjuder på fika
Anmälan till are@sv.se eller via sms till 076-191 1662