Hälsa & välbefinnande

Att vara förälder till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, kan vara ett helt annat föräldraskap jämfört med ett ”vanligt” föräldraskap, vilket många gånger ställer höga krav på alla familjemedlemmar.
Att få komma i kontakt med andra föräldrar som befinner sig i samma livssituation är värdefullt och innebär ofta att man känner sig mindre ensam och tillsammans med andra finner kraft som gör att man orkar kämpa vidare.

Välkommen till denna föräldrastödgrupp där vi kommer att arbeta kring skriften "Att vara anhörig" från riksförbundet Attention under ledning av
Therese Hampus Halvarsson.

När? 14/2 kl.18:30-21:00 5-6 träffar
Var? Studieförbundet Vuxenskolan Hede storgatan 1

Sista anmälningsdag 10/2
minst 5 och max 10 deltagare.

Anmäl dig till www.sv.se
anneli.boden@sv.se
0684-122 33