Pedagogik

För dig som är cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan:

En hel dag kring ledarskap och grupprocesser!

Konkreta verktyg hur du kan arbeta med din studiecirkel eller andra grupper du möter.

Reflektera och fundera tillsammans med andra över hur ett gott ledarskap kan och bör vara.

Hur skiljer sig ledarskap åt för olika grupper, och hur matchar du gruppens behov?Det och mycket mer!
Varmt välkommen!
Dagen är kostnadsfri för dig som är cirkelledare hos SV. Inget datum är för närvarande fastställt men intresseanmäl dig gärna!