Samhälle, Trädgård, hus och hem

Vi lever i ett sårbart samhälle. Störningar i vår energiförsörjning som t.ex. elavbrott kan ställa till stora problem för den enskilde individen/familjen, företaget samt inom offentlig sektor. Förändringar i väder och klimat kan leda till energibrist/vattenbrist. Är vi förberedda när det inträffar extra ordinära händelser, kriser, katastrofer, pandemier eller svårhanterbara konflikter?


· Vi reder ut begreppen extra ordinära händelser, kriser och katastrofer osv.

· Diskussion beträffande sårbarheten i vår hemkommun. Är kommunen väl förberedd inför kriser och katastrofer?

· Vi går igenom grundbehoven som till exempel vatten och matförsörjning som är nödvändiga i ett kommande krisläge.

· Elavbrott klarar vi detta? Vi går igenom bra utrustning som behövs för att hålla värmen i huset, fixa matlagning och belysning m.m.

· Ensam är inte alltid stark. Vi diskuterar hur vi tillsammans hjälper varandra vid svåra samhällsstörningar och kriser

· Information om viktiga telefonnummer som t.ex. 112, VMA och kontakter med olika myndigheter osv.

Föreläsningen leds av Natur- och Miljökonsult Tomas Skogstjärn.

Kostnad: 250kr
Anmälan är bindande.

Frågor?
karin.edler@sv.se 063-66 04 707