Djur, natur & miljö

Vi är många som funderar på det här med mat och jordbruk. Och faktum är att en lång rad av samhällets utmaningar är direkt kopplade till maten som vi äter och hur den produceras. Men vad inte alla vet är att jordbruket, och vi som konsumenter, också har en unik chans att bidra till lösningarna! För att lyckas med det, behöver vi kunskap. Därför har kursen Äta jorden kommit till! I den här föreläsningen ger jag en introduktion till ämnet och berättar mer om kursen.
Kursen kommer att hållas med sju avsnitt under hösten 2019 i regi av Studieförbundet Vuxenskolan och Norra Station Café. Kursen finns också som onlinekurs, då med tio avsnitt. Mer information om kursen finns här: https://atajorden.com