Beteendevetenskap

Inbjudan föreläsning Kenth Hedevåg

Sedan 1980-talet har läraren Kenth Hedevåg mött elever inom autimsspektrat. Nu
föreläser han för skolpersonal runt om i landet om barn och elever som inte riktigt
passar in i skolans mall. Kenth håller i utbildningar och föreläser om hur man bemöter
elever med diagnoser som ADHD och inom autimsspektrat och andra elever som inte
har någon diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå.

I sin bok ”När mallen inte stämmer” skriver Kenth Hedevåg att skolan måste ta ett
”brutalt barnperspektiv”.
– Då förutsätter man att alla barn vill, men inte alltid kan. Det är min absoluta
övertygelse att barn gör bra ifrån sig om de kan och att det alltid finns en orsak om de
inte presterar. Om vi utgår ifrån att barn egentligen vill men inte alltid kan – då måste vi
hitta smartare strateger för att hjälpa dem att lyckas

Målgrupp: Personal på olika skolor/utbildningar och verksamheter ex. LSSboenden,
habiliteringen, psykiatrin, socialtjänsten, HVB hem.
Anhöriga och personer med egen diagnos

Tisdag 6/11kl. 18.00-21.00 Registrering från 17.30 senare fruktpaus.
Onsdag 7/11kl 10.00-13.00 Registrering och kaffe från kl 09.00
(Obs, separata anmälningar)

Plats: Hörsalen Östersunds sjukhus

Kostnad: 350 kr
200 kr för medlem i Autism- och Aspergerföreningen samt Attention (100kr
för medlem med egen diagnos)
225 kr verksamhetsmedlemmar
100 kr för studerande( mot uppvisande av studie leg)

Anmälan: senast 31/10. 2018
Anmälan är bindande men plats kan överlåtas.

Gruppanmälan via mejl till ostersund@sv.se (uppge
samtliga namn och personnummer samt referens och fakturaadress med
referensnummer) eller per telefon till Studieförbundet Vuxenskolan 063-123400