Trädgård, hus och hem

Ida Lindman från Hushållningssällskapet Jämtland berättar för oss om sin organisation.
Vad är Hushållningssällskapet? Historik, landsbygdsutveckling i nutid och framtid.

Mera info kommer.