Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en tankeväckande föreläsning om flickor och kvinnor med autism och ADHD!
Efter önskemål återkommer Svenny med en kvällsföreläsning ”Flickor och kvinnor med autism och ADHD”


Föreläsaren Svenny Kopp kommer att prata om sina studier och ta upp symtom, samsjuklighet, skillnad mellan flickor och pojkar, risker och prognos. Svenny är specialist i barn och ungdomspsykiatri, med.dr. Hon är knuten till Gillbergscentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

”Det finns en stor orättvisa. En tjej som får sin diagnos när hon är 15 år har ju missat kanske både låg- och mellanstadiet. Självförtroendet är i botten, hon kan ha gått miste om särskilt stöd i skolan och kamratkontakter. Den autistiska flickan är ofta helt ensam” - Svenny Kopp.

I sin studie, där 100 flickor mellan 3–18 år ingick, visade Svenny hur flickor som söker hjälp och uppvisar symtom som vid autism eller ADHD, ofta blir feltolkade eller bagatelliserade. Hon håller nu, 15 år senare, på med uppföljningen av de 100 tidigare undersökta flickorna.


Program
Registrering 17.00
Föreläsning. KL 17.30 - cirka 20.30 Frukt och dryck paus

Plats: Östersund Campus MIUN F229


Kostnad: 395 kr
250 kr för medlem i Autism- och Aspergerföreningen samt Attention
(100 kr för medlem med egen diagnos)
100 kr för studerande (mot uppvisande av studieleg.)
225 kr för verksamhetsmedlemmar


Anmälan:
Senast 31/1 2020. Bindande anmälan, platsen kan överlåtas.
Ange eventuell allergi och om du har rabatt på deltagaravgiften.

Gruppanmälan via mejl till ostersund@sv.se (uppge samtliga namn och personnummer samt referens och fakturaadress) eller per telefon till Studieförbundet Vuxenskolan 063-12 34 00

Hur du frågor? Skicka ett mejl till jamtland@autism.se