Hälsa & välbefinnande

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast de mest smärtsamma förlusterna.

Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Dessvärre får de flesta av oss inte lära oss hur vi ska hantera andras eller vår egen sorg. Om vi inte bearbetar den lagras den lätt i vår kropp och kan senare drabba oss i form av livslånga depressioner eller missbruk av olika slag.

På denna föreläsning berättar Peter mer om sorg och hur du kan bearbeta den. Du får också möjlighet att anmäla dig till en längre kurs på 8 träffar i ämnet om du upplever att du behöver detta.

Vid ett stort antal anmälda byter vi till en större lokal i Hede för att känna oss trygga utifrån spridningen av corona.

Föreläsare:
Peter Roth

Certifierad Sorgbearbetare
Alkohol- och drogterapeut
Diplomerad MIndfulnessinstruktör
Diplomerad sömncoach

Varmt välkomna till denna föreläsning!

Anmälan här via hemsidan alternativt till anneli.boden@sv.se, 0684-122 33
Minst 8 anmälda krävs. Efter det anmälan i mån av plats.
Anmälan är bindande.


:::::::::::::::
Vi öppnar upp med försiktighet.
Från och med nu öppnar vi med försiktighet upp för fysiska träffar igen. Vi gör en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters rekommendationer och anvisningar. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vår verksamhet. Vi fortsätter gärna också med folkbildning digitalt eller på distans, och de grupper som kan träffas med fördel utomhus.
Information om eventuella ändringar kring arrangemang uppdateras på vår webbplats och på facebooksida. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år och äldre avråder vi dig från att delta i verksamheten just nu. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: folkhalsomyndigheten.se

Vid fysiska träffar gäller följande:
• Delta endast om du är helt symtomfri.
• Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser.
• Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.
• Dela inte material med andra
• Ta gärna med eget fika, termos etc. för att undvika trängsel och att flera personer rör vid exempelvis samma koppar och fat.
• Var hellre extra försiktig än oförsiktig.

Hör av dig till oss på kontoret vid frågor.