Trädgård, hus och hem

Linda och Liz från Tillsammansodlingen i Valla berättar om sin odling. Gruppen odlar allt tillsammans och delar arbetet och skörden mellan sig. Så vad odlas i år? Hur kommer man igång med en gemensam odling? Vad är viktigt att tänka på när man odlar med andra? Tillsammansodlingen i Valla är nu inne på sin femte odlingssäong och bsetår av 20 hushåll av blandad storlek, olika bakgrunder och blandade åldrar; allt från 80 år ned till vårens nyfödda barn!