Ekonomi

Välkommen på föreläsning med Tobias Jansson!
Tobias Jansson, skribent och föreläsare som driver CircularEconomy.se, ger en inspirerande
översikt över vad cirkulär ekonomi är med en mängd exempel i form av företagscase och
regionala initiativ.

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa
resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med
affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Föreläsningen är gratis och öppen för allmänheten. Lokal är Härjedalens Fjällmuseum.
Vi bjuder på frukost kl 7:45 och föreläsningen börjar ca 8.15.
Anmäl dig här på webben.