Företagarfrukost - SMICE - stora möjligheter för företag med cirkulär ekonomi.

Företagarfrukost - SMICE - stora möjligheter för företag med cirkulär ekonomi.

Djur, natur & miljö, Data & IT

Många pratar om cirkulär ekonomi och företag som t ex IKEA och Houdini har kommit långt i sin utveckling. Så vad är cirkulär ekonomi egentligen och vilka affärsmöjligheter finns? Välkommen på en företagsfrukost där Christer Hedlund berättar om ett nytt sätt att tänka kring företagande, ekonomi och hållbarhet!

Föreläsningen förklarar cirkulär ekonomi utifrån ett företagarperspektiv och ger exempel på möjligheter och utmaningar. Efter föreläsningen finns tid för frågor knutna till just din verksamhet.
Träffen är kostnadsfri och passar alla som är verksamma företagare i Jämtlands län.

Christer Hedlund forskar inom Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet och har en bakgrund som företagare. Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar och bjuder på frukost.

PROGRAM
07.30 Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan! Frukost finns uppdukat.
08.00 Christer Hedlund – Möjligheter för företag med cirkulär ekonomi
08.30 Diskussion om samverkan kring hållbarare företag i Jämtland och Härjedalen. Vad vill vi? Vad kan vi? Vad är nyttan med att samverka?
08.50 Information om utvecklingsstöd.
09.00 Avslut.

PLATS: Tingshuset Svenstavik
Ange om du har behov av specialkost.

KONTAKT: Christer Hedlund, Mittuniversitetet
Tel: 0708-829 321, e-post: christer.hedlund@miun.se
Anneli Bodén Studieförbundet Vuxenskolan
Tel: 0687-10603,e-post: anneli.boden@sv.se

Ordnas av SMICE, Region Jämtland Härjedalen, Studieförbundet Vuxenskolan
www.smice.nu