Djur, natur & miljö

Stora möjligheter för företag med cirkulär ekonomi!
Många pratar om cirkulär ekonomi och företag som t ex IKEA och Houdini har kommit långt i sin utveckling. Så vad är cirkulär ekonomi egentligen och vilka affärsmöjligheter finns? Välkommen på en företagsfrukost där Christer Hedlund berättar om ett nytt sätt att tänka kring företagande, ekonomi och hållbarhet! Föreläsningen förklarar cirkulär ekonomi utifrån ett företagarperspektiv och ger exempel på möjligheter och utmaningar. Efter föreläsningen finns tid för frågor knutna till just din verksamhet. Träffen är kostnadsfri och passar alla som är verksamma företagare i Jämtlands län.

Christer Hedlund forskar inom Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet och har en bakgrund som företagare. Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar och bjuder på frukost på Frösö Park.

TID: Tisdag 20 november 7.30-9.00
PLATS: Hotell Frösö Park
ANMÄLAN: Anmäl dig direkt här på webben och ange om du har behov av specialkost. (Anmälan senast 12 nov.)
KONTAKT: Solveig Gyllenhammar på Studieförbundet Vuxenskolan: solveig.gyllenhammar@sv.se

PROGRAM
07.30 Välkommen! Säg till i i receptionen att du ska på företagsfrukost, ta för dig frukost och gå en trappa ned till konferensplanet. SV och SMICE är där och tar emot dig.
08.00 Christer Hedlund – Möjligheter för företag med cirkulär ekonomi
08.30 Diskussion om samverkan kring hållbarare företag i Jämtland och Härjedalen. Vad vill vi? Vad kan vi? Vad är nyttan med att samverka?
08.50 Information om utvecklingsstöd.
09.00 Avslut

Detta är ett evenemang inom SMICE – Nätverk för hållbarhet i Mittnorden.
Kontakta oss för utbildning, kontakter och finansieringsrådgivning inom hållbar företagsutveckling. Läs mer på smice.nu