Samhälle

Lär dig stå emot bedragarnas knep
De vanligaste bedrägerierna riktade mot äldre är fokus i studiecirkeln - Försök inte lura mig. Genom aktiva möten lotsas deltagarna genom verkliga händelser via filmsekvenser i syfte att skapa igenkänning och diskussioner. Försök inte lura mig ska ge deltagarna högre medvetenhet om vilka brott som begås, stärka förmågan att stå emot försöken och ta bort skamkänslan av att ha blivit utsatt för brott.


Materialet -Försök inte lura mig- är framtaget av polisen i samverkan med PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Brottsofferjouren

Studiecirkeln är kostnadsfri och kommer att genomföras i Hoting om det finns minst 5 intresserade.