Hantverk & konst, Historia & Konsthistoria, Musik, teater

Musik och konst vid Brunflo Hembygdsgård - en upplevelse som berör människans närhet till såväl historien som till naturen. Medeltida musik och textilt återbruk är bärande teman. Storsjön och fjällen bildar en anslående fond i bakgrunden.

I arrangemanget tolkas och gestaltas vårt kulturarv i ett nutida sammanhang och syfte. En damkvartett framför medeltida musik som är vald för att harmonisera med naturens krafter, vind, vågor och den "nakenhet" som uppstår med så få röster. I den textila utställningen visas naturligt färgade, botaniskt tryckta och redesignade kläder och broderade verk. Den 1 juli inbjuds deltagarna att själva prova på botaniskt tryck.


Medverkande
Damkvartett under ledning av Maria Leffler, med sångerskor ur Motettkören. Alva Marlen Ljusberg med textila verk ur ett projekt med med fokus på återbruk, natur och mänskliga rättigheter.

Program:
Onsdag den 30 juni, kl 15-19. Hembygdsgården i Brunflo.
Max antal publik enligt Folkhälsomyndigheten. Ingen föranmälan – först till kvarn som gäller.

Musiken framförs vid utomhusscenen. Ta gärna något att sitta på och fika. Den textila utställningen är i Logen.

15.00 Den textila utställningen öppnar och presenteras.
15.30 Visning av botaniskt tryck – hur färg och mönster kan föras över från växter till textil.
16.00 Damkvartetten framför medeltida musikstycken
16.30 Den textila utställningen presenteras.
17.00 Damkvartetten framför medeltida musikstycken
17.30 Visning av botaniskt tryck – hur färg och mönster kan föras över från växter till textil.
18.00 Damkvartetten framför medeltida musikstycken
18.30 Den textila utställningen presenteras.
19.00 Slut


Arrangemanget är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län och Brunflo Hembygdsförening. Deltagande är kostnadsfritt genom stöd från Region Jämtland/Härjedalen och Östersunds kommun.