Musik, teater

Ledaren Johan Eliasson tar deltagarna med på en musikalisk resa med sin kunskap!
Återkommer med mer info och kursen startar under våren!
Kursen startar när deltagarantalet har minst 5 deltgare