Djur, natur & miljö

För dig som är nybörjare och vill lära dig hur ett bisamhälle fungerar.
Vad bör man tänka på när man skaffar bin
Kortfattat om bisamhällets årscykel och biodlarens arbetsuppgifter.
Honungsbiets utveckling, sjukdomar, lagstiftning och livsmedelshantering.
Under våren genomgång av kupor

Målet är att deltagarna ska bli aktiva biodlare efter kursen.
Covid 19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndigetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln