Hantverk & konst

Välkommen till en kurs i teckning och målning där ledaren Barbro guidar dig igenom

1. Perception-Lära sig se.

Grunderna i att se:
Perception
Perspektiv
Ljus & Skugga
Djup
Material diskussion/pennor/papper

2. Grunderna i färg

Färgelement
Egenskaper
Komplement färg
Blanda färger
Material diskussion

För anmälan el frågor ring oss på 0642-10420, 0640-61742 el växel. 063-123400