Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en kurs om personlig utveckling och stresshantering. En kurs där du får verktyg till att bli mera medveten om och bättre på att förstå hur du kan hålla balansen under press och hur du kan arbeta i riktning mot större personlig hållbarhet.
I en vardag och ett samhälle med högt tempo och många krav kan det vara svårt att hålla balansen, olika typer av stressrelaterade problem är något som idag liknar en folksjukdom med epidemisk spridning.
Det komplexa livet vi lever med många ingredienser och ofta högt tempo, ger många gånger utslag i olika stressrelaterade problematiker och kanske även en känsla av att inte vara ikapp med sig själv.
Kroppen och nervsystemet är en av de grundförutsättningar vi alla delar som människor. Under denna kurs tittar vi på hur modern vetenskap om hjärna och nervsystem kan integreras med meditation, närvaroträning och stresshantering.
Hur kan vi förstå och påverka det som händer i oss när vi är under press? Och hur kan vi träna
för att bättre hålla balansen i livet. Hur kan man bättre förstå och samarbeta med kroppen och nervsystemet?
Vi växlar mellan teori, dialog och övningar (sittande eller i rörelse). Anders undervisning är konkret och jordnära, med många exempel som kopplar teori till den konkreta vardagen. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att genom träning få bättre kontakt inåt, få bättre förståelse av hur man kan få ett mera hållbart privat- och arbetsliv, där stress och återhämtning är i bättre balans. Om man redan håller på med meditation eller mindfulness kan kursen hjälpa till att knyta ihop den träningen med vardagen.
Vad: meditation, reflektion, kroppsövningar ( t.ex. qi gong), massage, kunskap om det autonoma nervsystemet.

Anders Fabricius, kursledare med fokus på utvecklingsprocesser för vuxna. Anders har bl.a. tränat meditation i närmare 40 år. Under många år som flyktingsamordnare i Strömsunds kommun arbetade han med utsatta och traumatiserade människor, vilket har gett en unik erfarenhet och kunskap när det gäller att integrera och tillämpa inre träning med en komplex och pressad vardag.

Fabricius Resurs är ett familjeföretag med fyra fokusområden:
Ledarskap & förändring
Integration & socialt arbete
Pedagogiskt arbete
Personlig utveckling & meditation
Genom att förmedla kunskap, erfarenhet och inspiration inom de områdena hoppas vi nå människor som är intresserade av mänsklig och social utveckling.

Vi har ett förlag, utbildningsverksamhet och vi driver en kursgård som ligger i Ulriksfors, Jämtland.

Vi utgår från en systemteoretisk förståelse av samhället, där allt hänger ihop och där varje människas bidrag påverkar helheten. Hållbarhet är därför en viktig del av vår värdegrund, vi vill att vårt bidrag till helheten ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Något som vi försöker att eftersträva i vardagen.