Hälsa & välbefinnande

Information HathaYoga
Yoga ger energi, självkännedom och hälsa. Det finns övningar och pass för alla åldrar. Yoga har visat sig vara bra för moderna stressade människor som behöver lära sig att leva mer i balans för att behålla hälsan.
Ordet hatha härstammar från sanskrit och har betydelsen sol och måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera dessa energier. Träningen är mer fysisk krävande än exempelvis MediYoga, du tränar både styrka, balans och smidighet. Ett pass tar ca en timme och innehåller också ofta andningsövningar och/eller meditation. Genom att träna hatha yoga uppnås en starkare och flexiblare kropp, bättre balans, ökad fokus och mental klarhet, bättre koncentrations-förmåga, bättre sömn.
Yogapassen utgår från asanas, positioner, som sätts ihop till ett flöde. Passet kan utgå från en fysisk princip, till exempel att stärka ryggen men kan även vara utformat från en filosofisk tanke eller utgå från en asana som har en mytologisk historia. På så vis är det yogaläraren som själv utformar passet efter egna idéer och tankar.

För mer information kontakta: Maggan Stjerna, MediYoga instruktör, Yogalärare samt medlem i KRY (Kroppsterapeuternas yrkesförbund), även utbildad vid Karolinska Institutet i yogavetenskap ”Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd”: maggan.stjerna@gmail.com eller tel. 073-8253588