Data & IT

Hopp för matematiken
Studiecirkel för föräldrar med skolbarn i åk 1-6

Jag vill erbjuda föräldrar tips om hur man kan hjälpa sitt barn att bli matematisk. Jag vill skapa en positiv inställning för matematik hos dej som du kan föra vidare. Det blir inte enbart matte, utan mitt sätt att se på lärande. Det innebär till exempel att misstag är tillåtna och utvecklande. Hur fel får hjärnan att växa. Ofta har någon hamnat i mattesvårigheter på grund av en blockering. Då får man finna en ny väg.
Ibland säger vuxna ”Nej jag kan inte matematik, men jag har ju klarat mej ändå.” Kanske finns trots allt ett litet frö, en önskan om att förstå och behärska matematiken gömda i orden?


För att komma till studiecirkeln behövs inga andra förkunskaper än att vara förälder, intresserad, nyfiken och ha en önskan att stötta ditt barn.


Det gäller att bli medlem i ”matte-föreningen”. För att platsa behöver du inte kunna matematik. Kunskapen växer genom att vi har samma intresse, ditt barns framsteg.


Pris: 150 kr / familj