Språk

Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Kultur & Fritid erbjuder under höstlovsveckan en plats för studier för dem som har behov av extra
studier/mest språkträning!
Det erbjuds även sport, simning, film, fysisk träning och kreativ verkstad!

Tiderna är 12:30-16:30, mån-fre, och är anpassat efter busstider
• 12.30 - 13.30 Svenska
• 13.30 - 13.45 Rast
• 13.45 - 14.45 Engelska
• 14.45 - 15.00 Samling
• 15.00 - 16.30 Aktiviteter
Start: Måndag 28 oktober kl. 12.30
Plats: Strandvägen 1 Järpen
Anmäl dig senast den 25 oktober till arelovskola@sv.se, 076-191 16 62
Självklart är det GRATIS!