Språk

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder en möjlighet för unga i gymnasiet med svenska som andra språk
att plugga extra under höstlovsveckan. Innehåll är främst svenska och engelska, därtill många andra roliga aktiviteter.

Tiderna är 12:30-16:30, mån-fre v44.
• 12.30 - 13.30 Svenska
• 13.30 - 13.45 Rast
• 13.45 - 14.45 Engelska
• 14.45 - 15.00 Samling+fika
• 15.00 - 16.30 Aktiviteter

Start: Måndag 28 oktober kl. 12.30
Plats: Armégränd 6, Östersund
Självklart är det GRATIS!

Mer info och anmälan:
omar.rahmati@sv.se, 076-1911662
linn.karlsson@sv.se, 070-3300426