Hälsa & välbefinnande

Inbjudan till samtalsgrupp

Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet med psykisk ohälsa?

I samarbete mellan Åre och Krokoms kommuns Anhörigsamordnare och Studieförbundet
Vuxenskolan anordnar vi samtalsgrupp. Här får du möjlighet att träffa andra i samma situation, samtala i gruppen utifrån olika teman, råd och stöd, få mer kunskap om vad kommunen kan hjälpa till med och vart jag kan vända mig i olika frågor.

Vi startar en grupp under hösten förutsatt att vi får tillräckligt många deltagare. Vi kommer att träffas vid sex tillfällen, varannan torsdag mellan 14.00-16.00 med beräknad start 3 oktober. Träffarna kommer att bli varannan gång i Studieförbundets lokaler i Järpen och Krokom.
Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!

OBS! Kursen förläggs följande datum i SVs lokaler i:

Järpen: 3/10, 31/10 och 28/11

Krokom: 17/10, 14/11 och 12/12

För anmälan och frågor i Åre kommun kontakta:
Anhörigsamordnare Åsa Wallberg 0647/164 64, asa.wallberg@are.se

För anmälan och frågor i Krokoms kommun kontakta:
Anhörigkonsulent Marie Öhnstedt 0640/163 20, marie.ohnstedt@krokom.se

Studieförbundet Vuxenskolan Åre kommun, 0647–611 303, are@sv.se
Studieförbundet Vuxenskolan Krokoms kommun 0640-617 42, krokom@sv.se


Välkommen!