Hälsa & välbefinnande

Vill du lära dig hantera stress och skapa bättre tillstånd i vardagens utmaningar?

Lär dig hitta din Inre Balans med MediYoga och Medveten Andning
Medveten Andning och MedicinskYoga ger direkt effekt inom några sekunder på din Inre Balans!

Se din kropps Inre Balans genom att mäta din Hjärtrytmvariation (HRV). Genom mätningen får du direkt feedback på vad som händer i ditt nervsystem.

Du kommer få möjlighet att följa din Inre Balans genom att mäta din variation i hjärtrytmen med biofeedback under kursens gång. Du gör en första mätning innan uppstart och sedan vid avslut av kursen för att se din förändring över tid. Vid mätning får du individuell feedback hur det ser ut för just dig och tips hur du kan jobba vidare på egen hand för att uppnå Inre Balans.

MediYoga (medicinsk yoga) är en terapeutisk yogaform från Kundaliniyogan. Den utförs med lugna, mjuka och enkla rörelser och kan utföras antingen sittandes på stol eller på golvet.

Denna kurs, sex träffar (4+2) vänder sig till alla som vill lära sig hantera stress, men också till dig som känner dig stressad och vill skapa mer återhämtning och till dig som upplever stressymptom med fysiska problem som högt blodtryck, sömnproblem, ångest, trötthet, etc.

Start: v.18 HRV mätning med Biofeedback (Individuellt samtal)
v.19-23 MediYoga och Medveten Andning (uppehåll v21 - Kristi himmelfärs dag) Dessa träffar sker på Ecocaféet på torsdagar kl. 17.00-18.00
v.24 Uppföljning med HRV mätning med Biofeedback (Individuellt samtal)