Djur, natur & miljö

Jämtlands läns Fiskevattenägareförbundet anordnar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan utbildning för fisketillsynspersoner på flera platser i Jämtlands län. Utbildningen genomförs som en endags utbildning och är öppen för de som redan har förordnande från Länsstyrelsen samt de som önskar söka ett helt nytt förordnande. Frågor angående utbildningen lämnas av cirkelledare: Bengt Henriksson 070 214 42 15 eller henrikssonbengt@telia.com


Anmälan kan göras direkt till Bengt eller här på SVs hemsida
Obs ange namn, tele, personnummer, adress, fiskevårdsområde (anges i "frivilligt fält")

När tillräckligt med anmälningar kommit in så sätts ett datum för utbildning. Sker i SVs lokaler i Hede.


Välkommen med din anmälan!