Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Trots att psykisk ohälsa är vanligt känner många som drabbas ändå skam och har svårt att dela sina upplevelser med andra. Rädsla och okunskap gör att människor har svårt att prata öppet om sin psykiska ohälsa och isolerar sig eller blir isolerade av omgivningen.

Johanna Höst från föreningen Balans kommer till oss och berättar sin egen historia om hur det är att leva med psykisk sjukdom.

Efter föreläsningen finns det tid för reflektion och frågor.

Varmt välkomna!

Arrangeras i samarbete med Föreningen Balans i Jämtland!

Datum: 4 juni kl.19.00
Plats: SV´s lokal: Storgatan 1 i Hede
Anmälan till: anneli.boden@sv.se, 0684-12233