Djur, natur & miljö

Kurs börjar när tillräckligt många deltagare är anmälda
I denna cirkel läser vi till en början bara teorin. Om det finns ett intresse så gör vi även skyttet.

Den ger värdefulla kunskaper om natur och fauna. I kursen ingår bl.a. ekologi, artkännedom, viltvård, jaktvapen-/lagstiftning, jaktmetoder och rätt och vett. Vi använder boken Kunskap för jakt.
Här finns all teori för jägarexamen samlad i en lättläst och lättöverskådlig bok. Den ger även råd om hur praktiska färdigheter ska tränas in. Kunskap för jakt ger stimulerande art kunskap och inspiration till att lära känn svensk natur.
Kunskap för jakt finns inläst som talbok.

Vid frågor kontakta Ulrika på: 0693-43 53 57