Djur, natur & miljö

Den här kursen finns för dig som är jaktledare eller vill bli jaktledare men hela jaktlaget kan läsa denna tillsammans

Innehåll
Kursen innefattar teoretiska genomgångar med diskussioner och gruppövningar.

Utbildningen omfattar följande:
• Jaktledarens ansvar och uppgifter
• Planering av jakt
• Jaktlagstiftningen
• Etik, moral och attityder
• Säkerhetsarbeten
• Vapenhantering

Kursen är upplagd under en heldag,
Lättare förtäring och kaffe ingår i kursen.
Kostnaden betalas till ledaren på plats