Historia & Konsthistoria

Vid varje träff utgår vi från ett kapitel/decennium i boken "Hundra år och hundra konstnärer". Den finns att köpa på Jamtli butik. Ledaren visar också bildspel och berättar om konstnärerna och deras verk. Ev studiebesök planerar vi tillsammans under cirkelns gång. Som referenslitteratur använder vi bl a Konzta.