Historia & Konsthistoria

Välkommen till en historisk resa i den jämtländska konstens värld.

Vi samlas under 10 onsdagseftermiddagar för att vid varje sammankomst utgå från ett kapitel/decennium i boken "Hundra år av hundra konstnärer"

Som referenslitteratur använder vi oss b l. a av boken "Konsta".

Ett 20-tal bildspel kring konstnärerna och deras verk finns att visa på storbildsskärm. Eventuella studiebesök planerar vi tillsammans under kursens gång.


Information kring kursen:
Rickard Näslin tel: 073-3734112
rickard.naslin@folkbildning.net