Hantverk & konst

Att göra användbara och vackra föremål i keramik behöver inte vara så svårt. Det finns många enkla tekniker, att använda var för sig eller i kombination, för att skapa i lera.
Denna helgkurs riktar sig både till dig som provat keramik tidigare och dig som är helt nybörjare. Vi fokuserar på tekniker för att bygga föremål för hand, undersöker vilka tekniker som är lämpliga beroende på önskat resultat och släpper loss kreativiteten med olika dekortekniker.
Drejning ingår inte i kursplanen, men om du redan kan dreja finns det viss möjlighet att göra det på egen hand.

Vi träffas Kristihimmelsfärdshelgen (torsdag–lördag) 26–28 maj tid 9:00-16:30.
Återträff för glasering söndag 3 juli tid 10:00–16:00
Plats: Rögrinna gård, Hammarstrand
Ledare: Anna Holmberg Björk
Antal deltagare: 8
Målgrupp: vuxna samt ungdomar från 12 år

Kursplan
Dag 1
- Genomgång av material och verkstad.
- Grundtekniker för modellering och dekor.
- Om att skissa och göra egna mallar.
- Tips på verktyg av saker som finns hemma.
- Tips på keramikföremål att göra.
- Eget arbete.

Dag 2 och 3
- Eget arbete.
- Praktiska genomgångar av tekniker för modellering och dekor, utifrån deltagarnas intresse och behov.

Dag 4 (efter uppehåll då föremålen torkat och skröjbränts)
- Genomgång av bränning och glasering utifrån miljö- och hälsoaspekter.
- Glaseringstekniker, praktisk övning på de egna föremålen.
- Ugnssättning.

Material
Alla materialkostnader ingår i deltagaravgiften.

Kursledare
Anna Holmberg Björk är bosatt i Göteborg men växte upp i Pålgård. Yrkeslivet har mest handlat om grafisk formgivning, kommunikation och ledarskap, men hon är utbildad keramiker och konstnär på fritiden. Vanligtvis håller hon till i sin egen verkstad i Göteborg, men sommaren tillbringar hon gärna i keramikverkstaden på Rögrinna gård i Kånkback. Webbplats: annahb.se